Ugrás a tartalomra

"ADJA EGY NAPOT" önkéntes mozgalom

"Adj egy napot!" önkéntes mozgalom logo

A Bihari Túrák Közhasznú Egyesület a természetvédelmi feladatait önkéntesek mozgósításával oldja meg, melynek tovább fejlesztése eredményeként  egy új program az

                      "ADJ EGY NAPOT...!" önkéntes mozgalom jött létre.

Napjaink egyik fontos és aktuális problémája a környezettudatosság, a környezettudatos életmód ismereteinek hiánya, a fenntartható fejlődés kérdései.

Sok olyan helyi probléma foglalkoztatja az embereket, melyek megoldását rendre mástól várják, de sem az önkormányzat, sem a vállalkozói szféra nem tud, vagy nem akar erőforrásokat irányítani e területekre, egyéni megoldások pedig kevésnek bizonyulnak a megoldásukhoz.

 Sokszor a probléma látszólagos kicsinysége, vagy a felelősségi viszonyok helytelen értékelése okoz közömbösséget, pedig  a polgárok csekély összefogása is elegendő lehet ezen visszásságok rendezéséhez, és nem az anyagi erőforrás hiányoznak elsősorban.

Eközben a polgárok sokszor indokolatlanul nagy időt  hajlandóak szabadidejükből plázákban, áruházakban tölteni, látszólagos vásárlási szándékkal, melynek legtöbbször csak a közösség iránti ösztönös vágy a mozgatója (pl. esélyt szeretnének adni bármely ismerőssel való találkozásnak), miközben mindez  improduktív tevékenységgé válik.

Ezen eltöltött idők töredékének önkéntes tevékenységre fordításával nem csak közösségépítő hatást, de a produktív, a közvetlen környezetünket élhetőbbé, szebbé, értékesebbé, tevő tevékenységet is elérhetünk, mely által számtalan probléma is megoldódik.

Szorosan összefüggő kérdés, hogy fiataljaink milyen módon töltik el szabadidejüket, milyen alternatívákat tudunk eléjük tárni, hogy kimozdítsuk őket a négy fal közül, és életmódjukká tegyük az aktív szabadidő eltöltést, lehetőleg természeti környezetben. 

Erre a problémakörre adandó válaszunk a környezetvédelmi tevékenység keretében szervezett önkéntes programunk, melyre "ADJ EGY NAPOT...!" címmel külön mozgalmat hirdetünk meg, amely jelenlegi tevékenységünk tovább fejlődése, szélesítése. Mozgalmunk eredményeként szélesedő környezettudatosságot, nagyobb társadalmi felelősség vállalást, és a közvetlen lakókörnyezetükért tenni akaró önkéntesek számának növekedését várjuk.

A mozgalomba, mint kiemelt célcsoportot be kívánjuk vonni a helyi (megyei) középiskolás korosztályt is. Ennek keretében, és összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kötelező közösségi szolgálatra vonatkozó rendelkezéseivel, együttműködve a középiskolák intézményeivel előadásokon kívánjuk bemutatni a közérdekű közösségi szolgálat, valamint az önkéntesség lényegét, fontosságát, egyben népszerűsítve azokat, különös tekintettel az önkéntességnek a természet védelemben betöltött szerepére.

A program részeként, az "Adj egy napot ...!" mozgalmunk keretében teret kívánunk biztosítani a középiskolások számára az önkéntes feladatok ellátására, aktív önkénteseinktől szerezve közvetlen tapasztalatokat. 

Ennek eredményeként életük további szakaszában elkötelezetté válhatnak az önkéntesség iránt és nagyobb szenzitivitással fordulhatnak majd közvetlen környezetük, és az élő környezet felé.

A program keretében középiskolákat látogatunk meg ahol vendég előadók és önkéntesek bevonásával előadásokat tartva szemléletformáló hatást szeretnénk elérni az önkéntesség terén a fiatalok körében. Ezzel közvetlenül szólítjuk meg a középiskolás célcsoportunkat, mely ezáltal nagyobb hatékonyságot eredményez.

Egy új generáció az előadások által is megismerkedhet az önkéntes mozgalommal, annak lényegével, fontosságával, értékeivel, hasznosságával.

A program során gyakorlati tapasztalatokat is szerezhetnek, az önkéntes munkákban való személyes részvétel által, hisz a mozgalom egyes akcióiba is igyekszünk bevonni a célcsoportot.

Élő példákat látva ismerhetik meg az önkéntesség valódi jelentőségét, hatását szűkebb környezetükben is.

Az előadások szemléletformáló hatásának köszönhetően pedig a saját hétköznapjaik során is nagyobb figyelemmel lesznek közvetlen élő környezetükre, jobban óvják azt és társaik tevékenységére is odafigyelve egyfajta belső prevenció alakulhat ki (a szűkebb közösségükön belül maguk is fellépnek, renitens társaikkal szemben).