Bihari túrák banner Bihari túrák banner

Kereszténysziget

Kereszténysziget

(románul Cristian, németül Grossau, vagy Gross-Aue) község Romániában Szeben megyében.

Fekvése:

Nagyszebentől 9 km-re nyugatra fekszik.

Története:

Szász erődített evangélikus temploma a 12.-14. században épült. 1599-ben Vitéz Mihály havasalföldi fejedelem katonái a templom szentélyében felakasztották Mathias Heintz evangélikus lelkészt.1658-ban a török ostrommal foglalta el és egész lakosságát lemészárolta.

1690 szeptemberében itt az országgyűlésen választatta magát fejedelemmé Thököly Imre. 1910-ben 2991 lakosából 2041 német és 919 román volt.

A trianoni békeszerződésig Szeben vármegye Nagyszebeni járásához tartozott. 1992-ben 3097 lakosából 2830 román, 242 német, 15 cigány és 10 magyar volt. 1989-ban a belgiumi Leuven 'fogadta örökbe' a települést, amelynek rendszeres segélyakciók keretében anyagi és egyéb támogatást nyújtanak. 1223-ban Insula Christiana néven jelentkezik az oklevelekben. 1343-ban Insula Cristiana, 1355-ben de Maiori Insula, et de Minori, 1383-ban Insula Maior, 1395-ben Keresztenyzygeth,1468-ban Grosau, 1478-ban Hawnen, 1569-ben Kereszténysziget formában fordul elő. 1332-ben plébániatemploma van, papja, Henrik a pápai tizedjegyzék szerint 4 évre 28 régi banálist fizet. Cristiana neve alapján bizonyos, hogy már egy évszázaddal előbb temploma volt. 1343-ban László a plébános, aki Nagy Lajos testvérének, István hercegnek volt oktatója. 1353-ban is itt van, majd lemond keresztényszigeti javadalmáról és VI. Ince pápától prágai kanonoki javadalmat kér. 1415-ben Osvald a plébános 1349. Helvicus a plébános. 1383. Thomas a plébános. 1418-ban Melchior plébános Bécsben tanul. 1444-ben Mihály plébánost az esztergomi érsek dékánnak nevezi ki. Baccalaureus in decretis képzettségő. 1446-ban János a káplán.

1461-ben Mihály a plébános és dékán. 1495-ben Blasius plébános Páduában tanul. 1450-ben a Segesváron élő Bod Bálint domonkos előbb keresztényszigeti plébános volt. Kereszténysziget plébánosa volt előbb, 1376 előtt Goblinus erdélyi püspök is. 1599-ben Mihai V. csapatai a sekrestyében ölik meg Mathias Heintcius lelkészt. A templom eredeti formájában román stílust képviselt. Egyhajós bazilikatemplom volt. Az erődítések korában, a XV. században azonban egészen átépítik. A régi formájából csak a monumentális nyugati torony alsó emeleti része maradt meg. Az átépítés már a gótikus stílus jegyében történik András szebeni kőfaragó mester irányításával 1480–1490 között. Ekkor háromhajós formát kap úgy, hogy az oldalhajók is a főhajó magasságában épülnek. (Hallenkirche.) Szt. Servatius a védőszentje. A szentély két oldalán kis kápolna áll. A szentélyben kis gótikus kőpad foglal helyet. 1486–1498 között készül a kettős többszögő várfal, tornyokkal. A fal patak felőli oldalán egy Krisztus-fej domborművét őrizték meg, mely régebbi, mint a később föléje helyezett felirat.

1658-ban törökök ostromolják és veszik be.

A nagydisznódi XIV. századi kehely felirata szerint Keresztényszigetről származik: L… d cristian… de insula. Nem lehetetlen, hogy az 1343-ból idézett László plébános nevét rejti a csonka L … d, s akkor oltára 1319-ből való. Középkori tiszta katolikus lakossága a reformációkor lutheránus lesz, a templommal együtt. A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az. (Forrás: Léstyán Ferenc - Megszentelt kövek)

A település utcái a római számsorral vannak megnevezve: I. utca,… XIV. utca stb.

Látnivalók:

  • Erődített evangélikus templomát hat toronnyal erősített védőfal övezi.
  • A falutól északra eső Steinberg hegyen középkori vár romjai láthatók.

.

Találkozzunk a facebook-on !

                        

Magyarország nyitólapja