Bihari túrák banner Bihari túrák banner

Déva leírása

Déva leírása

 

(románul Deva, németül Diemrich) Megyei jogú város (municípium), Hunyad megye székhelye Romániában, Erdélyben helyezkedik el. A Déva-Piski-Vajdahunyad urbanisztikai tömb egyik alapvető alkotóeleme.

Fekvése:

A Maros bal partján, Gyulafehérvártól 71 km-re délnyugatra, Aradtól 148 km-re délkeletre fekszik.

Nevének eredete:

Első említése 1269-ből való, Dewa alakban. Német neve 1412-ben Denburg. 1808-ban románul Gyevá, németül Diemrich.

A város nevének az eredetére vonatkozóan három föltételezés ismeretes:

 1. A 'lány' jelentésű szláv deva szóból. Ez talán összefüggene a várba befalazott asszony legendájával.
 2. A dák dava szóból, mely a legtöbb ismert dák helynévben megtalálható és valószínű jelentése 'vár'.
 3. Egy türk eredetű ómagyar személynévből, melynek eredeti Győ alakját az Algyő helynév őrizte meg.

Története:

"Tizenkét kömijes ésszetanakodék Magoss Déva várát hogy felépittenék Hogy felépittenék félvéka ezüstér Félvéka ezüstér félvéka aranyér Déva várossához meg is megjelöntek Magoss Déva várhoz hézza is kezdöttek Amit raktak délig leomlott estére Amit raktak estig leomlott röggère" (Kőműves Kelemen, székely népballada. Kezdősorok; részlet)

A 371 m magas, vulkanikus eredetű Várhegyen már a dákok és a rómaiak idejében is erődítmény emelkedett. A napjainkban romos állapotban lévő dévai várat, amelyet a tatárjárás után IV. Béla építtetett újjá, 1264-től említik az oklevelek. 1264. augusztus elején itt győzte le V. István híve, Csák Péter a királyhoz hűtlenné vált Kán László erdélyi vajda seregét. 1302-től a dévai vár volt az erdélyi alvajdák székhelye. 1580 körül a várat ismét helyreállították. 1550 novemberében itt verte meg Enyingi Török János, hunyadi főispán Kászim török pasa előhadát. Itt volt rabságban Dávid Ferenc, Erdély első unitárius püspöke, s itt halt meg 1579. november 15-én. 1603. szeptember 9-én itt akarta kivégeztetni Basta az ország főurait. 1657-ben a török nagyvezír foglalta el a várat. 1704-ben kuruc kézre jutott, de Csáky András három heti ostrommal 1706-ban visszafoglalta. 1719-ig a várrendszer sérüléseit kijavították. 1784-ben itt végezték ki a Horea felkelés elfogott résztvevőit. 1817-ben az ide látogató I .Ferenc elrendelte helyreállítását, amely 12 évig tartott. 1849. február 7-én Kemény Farkas seregét itt lepték meg a román felkelők, csak Bethlen megérkezése menti fel. 1849. május 27-én a várat elfoglalta a magyar forradalmi honvédsereg, de augusztus 12-én felrobbant, csak falai állnak. Augusztus 18-án itt tette le a fegyvert Bem és Guyon seregének maradványa. A 19. század második felében bukovinai székely telepesek költöztek ide.

Népessége:

 • 1850-ben 2129 lakosából 1038 volt román, 517 magyar, 255 német és 216 cigány nemzetiségű; 1173 ortodox, 598 római katolikus és 301 református vallású.
 • 1910-ben 8654 lakosából 5827 volt magyar, 2417 román és 276 német anyanyelvű; 3393 római katolikus, 2551 ortodox, 1292 református, 791 zsidó, 314 görög katolikus és 242 evangélikus vallású.
 • 2002-ben 65 873 lakosából 59 576 volt román, 5022 magyar és 674 cigány nemzetiségű; 55 365 ortodox, 4402 római katolikus, 1671 református, 1606 pünkösdista, 1050 baptista és 889 görög katolikus vallású.

Látnivalók:

 • Déva vára: a város nyugati részén, 371 m magas hegy tetején állnak a vár tekintélyes maradványai.
 • A Várhegy déli lábánál álló Magna Curia ('nagy udvarház') elődjét Geszti Ferenc dévai várkapitány építtette 1582-ben. 1603-ban itt tartatott országgyűlést Giorgio Basta. Ezután a fejedelmek használták szállásházként. 1627-től, Bethlen István feleségeként öt évig itt élt a „Murányi Vénusz”, Széchy Mária, majd ide menekült vissza második férje, Kun István elől lóháton Szatmárból. Bethlen Gábor kezdte meg átépítését 1621-ben reneszánsz stílusban, de végül csak a 18. század elejére készült el és a barokk jegyeit viseli magán. 1882-ben a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat rendezte be múzeumnak régészeti gyűjteménye számára. 1938-tól Hunyad megyei Múzeumként működött. 2008-ban befejezték nagyszabású felújítását és harminc teremben A Dák és Római Civilizáció Múzeuma néven nyílt meg ismét.
 • A színház Jakab Dezső tervei szerint 1901-ben épült.
 • A dévai zsinagóga 1896-ban épült, 1905–1907-ben átépítették és megnagyobbították. A zsidó hitközség 1851-ben alakult.
 • A Decebal Nemzeti Kollégium az állami főreáliskola számára 1888 és 1891 között készült épületben működik.

Forrás: Wikipedia

.

Találkozzunk a facebook-on !

                        

Magyarország nyitólapja